Segway

Ninebot tõukeratas
ZING C8/C10/C20
Kasutusjuhend 

manuaal hoolikalt Loe kasutusjuhend hoolikalt läbi mõistmaks tõukeratta kasutamist ja kokkupanekut. Tee seda enne kui lubad lapsel tõukerattaga sõita.

Elektriline tõukeratas SEGWAY ZING C8 Ninebot Kids – joonis 1
ZING C8
Vanus: 6–12 aastat
Kaal: 44–110 kg
Pikkus:  115–145 cm
ZING C10
Vanus: 8–14 aastat
Kaal: 44–132 kg
Pikkus: 130–160 cm
ZING C20
Vanus. 10+ a.
Kaal: 44–165 kg
Pikkus: 140–180 cm

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend

Vigastusohu vähendamiseks on lapse tõukeratta kasutamise ajal vajalik täiskasvanu järelevalve.

Sisukord

1. Sõiduohutus
2. Osad ja funktsioonid
3. Kokkupanek ja lahtivõtmine
4. Sõidueelne kontrollnimekiri
5. Õpi sõitma
6. Kuidas laadida
7. Spetsifikatsioonid
8. Hooldus
9. Kaubamärgid ja juriidiline info
10. Kontakt

1. Sõiduohutus

 1. Tõukeratas on mõeldud meelelahutuseks, see ei sobi raskete esemete transportimiseks. Ära muuda tõukeratta kasutamise eesmärki. Sõitmisoskuste omandamiseks peab rattur harjutama. Kasuta ettevaatlikult, kuna kasutajale või kolmandatele isikutele vigastusi tekitavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja kogemusi ja oskusi.
 2. Tõukeratta tootja ega rendileandja ei vastuta vigastuste, kahjude või juriidiliste vaidluste eest, mis on põhjustatud sõitja kogenematusest või selles juhendis toodud juhiste eiramisest.
 3. Pea meeles, et sõites on oht saada vigastusi juhitavuse kaotamise, kokkupõrgete ja kukkumiste tõttu. Palun mõisa, et saad riske vähendada, järgides selles juhendis toodud juhiseid ja hoiatusi, kuid kõiki riske pole võimalik kõrvaldada. Palun kasuta sõitmisel kainet mõistust. Riski vähendamiseks pead läbi lugema ja järgima kõiki jaotisi “ETTEVAATUST” ja Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend  “HOIATUS” teateid.
 4. Tõukeratta kokkupanekut ja reguleerimist tohivad teha AINULT täiskasvanud. Tõukeratas sisaldab väikseid osi, mis võivad allaneelamisel põhjustada lämbumisohtu. Lämbumise vältimiseks ära lase lastel plastkatet puudutada. Lapsed peavad olema vanemate järelevalve all. Alla 6-aastased lapsed tuleb hoida tõukeratta kasutamisest eemal.
 5. ÄRA luba kellelgi iseseisvalt tõukerattaga sõita, välja arvatud juhul, kui ta ise või järelevalvet teostavad täiskasvanud on käesoleva juhendit hoolikalt läbi lugenud. Täiskasvanu kohustus on tagada kogenematu sõitja ohutus. Aita uusi sõitjaid, kuni nad on tõukeratta põhifunktsioonidega tuttavad. Sõitja peab kandma kiivrit ja soovitavalt ka teisi kaitsevahendeid. Kui annad tõukeratta teistele kasutada, siis edasta ka kasutusjuhend.

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend

HOIATUS
Alati tuleb kasutada kaitsevarustust. Mitte sõita liikluses. Ära kunagi haagi teise sõidukiga.

Sõidupinnad ja keskkond:

 • See tõukeratas on mõeldud sõitmiseks tasasel, kuival, sillutatud pinnal. Palun sõida avatud väliruumis. Veendu, et liiga lähedal poleks jalakäijaid, rulasid, jalgrattaid, tõukerattaid ega teisi sõitjaid.
 • Ära kunagi kasuta tõukeratast sõiduteedel, mootorsõidukite lähedal, järskude tõusude või astmete, basseinide või muude veekogude läheduses. Väldi ehitusplatse, järske pinnamuutusi, drenaažireste, auke, pragusid, hüdrante, pargitud autosid, kiiruskatteid ja muid takistusi. Ära sõida lahtistel alustel (nagu kivid, kruus või liiv).
 • Ära sõida äärmuslikes temperatuuritingimustes või halva nähtavuse korral, näiteks koidikul/videvikus või öösel. Ära sõida lumes ega vihmas. Vette sõitmine põhjustab aku kahjustusi, tõukeratas võib hiljem ka süttida või isegi plahvatada.

Sõites:

 • AINULT üks sõitja korraga!
 • Kanna tõukerattaga sõites alati kiivrit ja võimaluse korral ka teisi kaitsevahendeid (nt küünarnuki- ja põlvekaitsmeid). Kasuta kvaliteetset jalgratta-, rula- või tõukerattakiivrit, mis sobib korralikult, nii et lõuarihm on korralikult paigal ja kaitseb ka pea tagaosa.
 • ÄRA teosta uljaid möödasõite. Mittetuttavatesse piirkondadesse sisenemisel aeglusta. Ole puude, postide või aiaga piirkondades sõitmisel ettevaatlik. Pööramisel alati aeglusta.
 • Ole sõites tähelepanelik ja ole ümbritsevaga kursis, nii kaugel eespool toimuva, kui ka seljataga toimuvaga. Korralik vaateväli on parim vahend takistuste ja madala veojõuga pindade (sealhulgas, kuid mitte ainult, märja pinnase, lahtise liiva, lahtise kruusa ja jää) ohutuks vältimiseks.
 • Väldi järsku kiirendamist ja aeglustumist. Ära kunagi sõida kavandatud tippkiirusest kiiremini (tippkiirust võivad mõjutada sõitja kaal, aku tase, kalle jne). Nagu teistegi sõidukite puhul, nõuavad suuremad kiirused pikemat pidurdusteekonda. Ootamatu pidurdamine madala veojõuga pindadel võib põhjustada rataste libisemist ja sõitja kukkumist. Ole ettevaatlik ja hoia sõites enda ja teiste vahel alati ohutut distantsi.
 • Hoia mõlemad käed juhtraual ja ära kanna samal ajal midagi käes. ÄRA kasuta sõidu ajal mobiiltelefoni, kaamerat, kõrvaklappe ega tee sõitmisega mitteseonduvaid toiminguid. ÄRA sõida allamäge.
 • Ära puuduta liikuvaid ega pöörlevaid rattaid. Hoia oma juukseid, riideid jms liikuvate osadega kokku puutumast.
 • Astu tõukerattalt maha ja kõnni seda käekõrval lükates, kui puutud kokku erilise teekattega, nagu näiteks  löökaukudega tee. Samuti ülekäigurada ületades.

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Kui tõukeratas teeb ebatavalist heli või annab häiresignaali, lõpeta kohe sõitmine. ÄRA võta käsi juhtraualt ja ÄRA sõida ühe käega juhtrauast kinni hoides ega ühel jalal. ÄRA kasuta sõidu ajal mobiiltelefoni ega kõrvaklappe. ÄRA vajuta elektroonilist gaasi, kui kõnnid rolleri kõrval.

Kes ei peaks sõitma:
I. Isik, kes on alkoholi, narkootikumide või joovastavate ainete mõju all.
II. Kõik, kes põevad haigusi (eriti pea, südame, selja ja kaela piirkonnas), mida mõjutab füüsiline tegevus.
III. Isik, kellel on selline tervislik seisund, mis mõjutab tasakaalu.
IV. Igaüks, kelle vanus, pikkus ja kaal ei vasta juhendis märgitule (vt lehe alguses olevat spetsifikatsiooni).
V. Need, kellel on kahjustatud vaimsed võimed, kes ei suuda mõista riske ega sõiduki nõuetekohast toimimist.
VI. Rasedad.

 • Ära sõida tõukerattaga, kui ümbritseva õhu temperatuur ületab tõukeratta töötemperatuuri (vt spetsifikatsioonid), sest liiga madal/kõrge temperatuur võib vähendada sõiduki jõudlust ja põhjustada õnnetusi.
 • Pargi alati tugijalg tasasele ja kõvale pinnasele. Kui roller on oma alusel, kontrolli selle stabiilsust, et vältida kukkumist (libisemise, tuule või kerge löögi tõttu). Ära pargi liiklemist takistavas piirkonnas, vaid pigem seina ääres.
 • Rollerit on soovitatav hooldada (vt Hooldus).
 • Palun loe enne aku laadimist kasutusjuhendit (vt Kuidas laadida).

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS

 • Kasuta ainult tootja poolt määratud laadijat.
 • Kasuta ainult tootja poolt tarnitud akut.
 • Ära luba lapsel kunagi puudutada sõiduki osi, millel on tühimikud, nagu klappmehhanism, poritiib, rattad, pidurisüsteem jne.
 • Ära puuduta pidurit ega mootorit pärast sõitmist, vältimaks temperatuuri tõusust tulenevaid põletusi.

2. Osad ja funktsioonid

Ole hea ja tutvu joonisega. Pilt on illustratiivne, toode võib mõnevõrra erineda.

SEGWAY-ZING-C8-kasutusjuhend-joonis
SEGWAY-ZING-C8-kasutusjuhend-joonis

Toitenupp
Vajuta nuppu sisselülitamiseks või sõidurežiimi muutmiseks. Turbo režiim on sisselülitamisel tõukeratta vaikimisi seade. Väljalülitamiseks hoia all 2 sekundit.

Maks. kiirus MUDEL Turbo režiim (Turbo) Kruiisirežiim (Cruise) Turvarežiim (Safe)
Maks. kiirus ZING C8 16 km/h 16 km/h 10 km/h
ZING C10 16 km/h 16 km/h 10 km/h
ZING C20 16 km/h 16 km/h 10 km/h

Indikaator (turbo režiim): ei vilgu, 1 piiks

Indikaator (kruiisirežiim): vilgub aeglaselt, 2 piiksu

Indikaator (turvarežiim): vilgub kiiresti, 3 piiksu

Ümbritsev valgus (ainult mudelid ZING C10 ja C20): täisvärvides pulseeriv, sinine pulseeriv, punane pulseeriv.

Patarei indikatsioon
Indikaatori värv näitab aku laetuse taset: ≥ 10% valge, < 10% punane.
* Ebanormaalsuse ilmnemisel indikaator vilgub ja alarm hakkab piiksuma.

3. Kokkupanek ja lahtivõtmine

ZING C8, ZING C10

 1. Vajuta kiirvabastusnuppu ja sisestage kahvel esihargi sisse. Nupp hüppab automaatselt välja.
 2. Pööra kiirvabastusega klamber kahvli kinnitamiseks suletud asendisse.
SEGWAY-ZING-C8-kokkupanek
SEGWAY-ZING-C8-kokkupanek

MÄRKUS: Kui kahvel väriseb, saad selle pingutamiseks reguleerida nuppu.

ZING C20

 1. Joonda positsioneerimissoon positsioneerimiskruviga, seejärel libista kruvi soonde ja sisesta kahvel põhja.
 2. Veendu, et kokkupandav klamber on paigaldamise ajal suletud. Pinguta kahte kruvi vaheldumisi mitu korda.
 3. Pärast pingutamist proovi juhtrauda liigutada, veendumaks et see on ohutult kinnitatud.
  Lisa: Kokkupandav klamber
  Avamine: vajuta ja hoia turvaklambritambi ülaosal ja seejärel ava kokkupandav klamber.
  Lukk: lukusta otse klappklamber.
SEGWAY-ZING-C8-klamber
SEGWAY-ZING-C8-klamber

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend

HOIATUS
Lülita tõukeratas enne kokkupanekut välja. Piduritrossi ei tohiks ümber võlli mässida.

Lisa: lahtivõtmine ja kokupanek
Kuidas ZING C8, ZING C10 lahti võtta

 1. Vabasta kiirkinnitusklamber.
 2. Vajuta kiirvabastusnuppu.
 3. Tõsta vars üles, et see esihargi küljest lahti võtta.

  SEGWAY-ZING-tõukeratta kokkupanek
  SEGWAY-ZING-tõukeratta kokkupanek

Kokkupandav ja lahtikäiv 

SEGWAY-ZING-tõukeratta kokkupanek ja lahtivõtmine
SEGWAY-ZING-tõukeratta kokkupanek ja lahtivõtmine
Kokkupanek
Hoia varrest kinni ja vabasta kaitseklamber ja kokkupandav klamber.
Pööra vars kokku ja lukusta kokkupandav klamber tagumise poritiiva pandla külge. Lahtivoltimine
Tõstke kokkupandav lukk pandlast välja. Tõsta vars püsti ja kinnita kokkupandav klamber.
SEGWAY-ZING-tõukeratta kandmine
SEGWAY-ZING-tõukeratta kandmine

Kandmine
Pärast tõukeratta kokkupanekut võta sellest tugevasti kinni ja hoia selle kandmiseks varrest kinni.

4. Sõidueelne kontrollnimekiri

 • Veendu, et poleks lahtisi kinnitusi/kahjustatud komponente. Kontrolli funktsionaalseid osi: raam, juhtraud ja rehvid.
 • Veendu, et roolisüsteem on hästi reguleeritud.
 • Veendu, et kõik lukustusseadmed on fikseeritud.
 • Kontrolli kas pidur töötab korralikult. Kui vajutad pidurihooba, peab pidurdus koheselt toimima.
 • Aku: kui aku laetuse tase on madal (indikaator on punane), laadi aku ohutu sõidu tagamiseks täielikult täis.
 • Kanna alati kiivrit ja soovitame kasutada ka teisi kaitsevahendeid, nagu põlve- ja küünarnukikaitsmed.
 • Kanna alati jalanõusid ja korralikku riietust (soovitatav on spordijalatsid ja -riided).
 • Ära kunagi sõida paljajalu või sandaalides, juuksed peavad olema kinni seotud, et need nägemist ei takistaks.
 • Ära proovi esimest korda sõita piirkonnas, kus võid kokku puutuda laste, jalakäijate, lemmikloomade, sõidukite, jalgrataste või muude takistuste ja võimalike ohtudega.
 • Kontrolli ja järgi kergliikurite kohalikke liiklusseadusi ja eeskirju.

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend ETTEVAATUST: Kui tunned muret tõukeratta ohutuse pärast ja/või esineb ebanormaalseid ilminguid, lõpeta kohe tõukeratta kasutamine ja võta ühendust meie klienditeenindusega.

Õpi sõitma

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Kanna alati kiivrit ja muid kaitsevahendeid, et minimeerida võimalikke vigastusi õppeprotsessis. Vigastusohu vähendamiseks on vajalik täiskasvanu järelevalve.

Õpi sõitma laste elektritõukeratas
Õpi sõitma
  1. Lülita tõukeratas sisse. Kui indikaator on punane, laadi kohe (vt Kuidas laadida).
   Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend ETTEVAATUST
   Sõitja turvalisuse huvides sõida turvarežiimis seni, kuni rattur on Turbo režiimi kasutamiseks piisavalt kogenud.

   SEGWAY-ZING-C8-režiimid
   SEGWAY-ZING-režiimid
  2. Hoia mõlema käega kindlalt lenksust kinni. Aseta üks jalg tõukeratta jalalauale ja alusta teise jalaga lükkamist.
  3. Kui tõukeratas hakkab sõitma, aseta mõlemad jalad jalalauale ja hoia tasakaalu.
   Elektritõukerattaga sõitmine
   Elektritõukerattaga sõitmine

   Kiirendamine ja aeglustamine

Kruiisirežiim (indikaator vilgub aeglaselt) Turbo režiim (indikaator põleb alati) Turvarežiim (indikaator vilgub kiiresti)
Kiirendus Lükka ja mine Vajuta kergelt gaasihooba
Aeglustamine Vajuta pidurihooba Lase gaasihoob lahti ja vajuta pidurihooba

Kiirendamine

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend MÄRKUS (ZING C8 ja C10):
Kui hakkad  tõukerattaga sõitma, siis esimese kilomeetri jooksul on kiirus piiratud kuni 10 km/h

SEGWAY-ZING-tõukerattaga sõitmine
SEGWAY-ZING-tõukerattaga sõitmine

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend MÄRKUS:
Mootor ei lülitu sisse enne, kui on saavutatud kiirus 3 km/h.

Aeglustamine

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Ole tähelepanelik ja väldi järsku kiirendamist või aeglustamist. Vastasel juhul võid kaotada tasakaalu, veojõu kadumise ja kukkumise tõttu saada tõsiseid vigastusi. ÄRA soorita mingeid trikke. Mõlemad rattad peavad jääma kogu aeg maapinnale.

5. Pööramiseks nihuta keha ja keera kergelt juhtrauda.
6. Kui oled sõitmise lõpetanud, aseta üks jalg maha. Esmakordsel seismajäämisel ole eriti ettevaatlik.

SEGWAY-ZING-tõukerattaga sõitmine ja sõidu lõpetamine
SEGWAY-ZING-tõukerattaga sõitmine ja sõidu lõpetamine

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Ära pööra sõites juhtrauda liiga järsult.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Ole rahulik ja sõitu lõpetades ära hüppa tõukerattalt maha.

6. Kuidas laadida

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend ETTEVAATUST
Laadija ei ole mänguasi. Lastel ei tohiks lubada laadimisseadet puudutada. Veendu enne laadimist ja selle ajal, et tõukeratas on välja lülitatud.
Laadimisetapid

 • Kasuta ainult tootja poolt määratud laadijat. Teised laadimisseadmed võivad lõhkeda ja süttida.
 • Ära proovi tõukeratast laadida, kui laadija või pistikupesa on märg.
 • Ebatavalise lõhna, heli või valguse kuvamise korral lõpeta kohe laadimine ja võta meiega ühendust.
 • Kui laadimist ei toimu, ühend laadija vooluvõrgust lahti.

Spetsifikatsioonid

Kaal Kirje ZING C8 ZING C10 ZING C20
Suurus Netokaal 7.9 kg 8.1 kg 10.6 kg
Pikkus x laius x kõrgus 800 x 350 x 850 mm 800 x 400 x 950 mm 920 x 400 x 1020 mm
Rattur Sobiv kaal 20–50 kg 20–60 kg 20–75 kg
Sobiv vanus 6-12 8-14 10-16
Sobiv pikkus 115-145 cm 130-160 cm 140-180 cm
sõiduk Maks. kiirus 16 km/h 16 km/h 16 km/h
Läbitav vahemaa Umbes 6.2 km Umbes 12.4 km
Läbitav maastik Tasane pind, kõvakattega tee; takistused <1 cm; augud <3 cm
Töötemperatuur -10-40 ° C
Säilitustemperatuur -20-50 °C; soovitatav 5–30 °C
IP hinnang IPX4
Laadimisaeg Kuni 3 tundi Kuni 6 tundi
Aku Aku tüüp Liitium-ioon
Nimipinge 21.6 V
Laadimistemperatuur 0-45 °C; Soovitatav 10–35 °C
Nominaalne võimsus / energia 2500 mAh / 54 Wh 5000 108 mAh /XNUMX Wh
Aku haldussüsteem Ülekuumenemise, lühise, ülevoolu ja ülelaadimise kaitse
Mootor Nominaalne võimsus 120 W (0.12 kW) 150 W (0.15 kW)
Maks. võimsus 180 W (0.18 kW) 260 W (0.26 kW)
Akulaadija Sisendpinge 100–240 V-
Maks. väljundpinge 25.2 V
Määratud väljundpinge 24.2 V = 1.0 A
Väljundvõimsus 24.2 W (0.02 kW)
Muud süsteemid Pidurdusmeetod Käsipidur
Rehvid Täisrehv: materjal: sünteetiline kumm
Raami materjal teras
Juhtraua materjal TPR
Jalapadja materjal Liivapaber Silikoon

[1] ZING C8 ja ZING C10: testitud sõites täis akuga, 50 kg, temperatuuril 25 °C, 60% maks. keskmine kiirus kõnniteel.
ZING C20 jaoks: testitud sõites täis akuga, 60 kg, temperatuuril 25 °C, 60% maks. keskmine kiirus kõnniteel.
* Mõned tegurid, mida see vahemik mõjutab, on: sõitja kaal, startide ja peatuste arv, ümbritsev temperatuur jne.

8. Hooldus

Hooldust peab regulaarselt tegema täiskasvanu.
Puhastamine
Puhastamiseks kasuta pehmet ja niisket lappi. Raskesti eemaldatavaid plekke saab puhastada ka hambaharja ja hambapastaga ning seejärel pehme ja märja lapiga mustus maha pühkida.
Rataste, rattalaagrite või pidurite kinnikiilumise vältimiseks puhasta ja kontrolli neid kohti (nagu on näidatud allpool hallidel esiletõstetud aladel).

SEGWAY-ZING-laste eektritõukeratta puhastamine
SEGWAY-ZING-laste eektritõukeratta puhastamine

Esmalt eemalda suurem mustus ja seejärel pühi puhtaks pehme märja lapiga. Määri laagri mõlemad pooled määrdeõli või masinaõliga. Kui probleem püsib, võta meiega ühendust.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend ETTEVAATUST: Üleliigse mustuse kogunemise vältimiseks ÄRA SÕIDA mudastel, tolmustel, murul või libedatel teedel. Ära puhasta tõukeratast alkoholi, bensiini, atsetooni või muude söövitavate/lenduvate lahustitega. Need ained võivad kahjustada tõukeratta välimust ja sisemist struktuuri. Ära pese tõukeratast elektrilise pesuri või voolikuga.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS

 • Tõukeratta riknemise korral ära pane seda tavalisse prügikasti, põleta ega ladusta majapidamisprügiga. Elektriliste komponentide tõttu võib tekkida tõsine oht/vigastus.
 • Enne puhastamist veendu, et tõukeratta toide on välja lülitatud, toitejuhe on lahti ühendatud ja laadimispordi kummikork on tihedalt suletud; vastasel juhul võid elektrilisi komponente kahjustada.

Ladustamine
Enne ladustamist lülita roller välja ja laadi see täielikult täis, et vältida hilisemat ülelaadimist, mis võib põhjustada püsivaid kahjustusi. Pikaajaliseks hoiustamise eel laadi tõukeratast iga 30 päeva järel. Hoia jahedas ja kuivas siseruumis. Päikesevalguse ja äärmuslike temperatuuride (nii kuuma kui külma) käes viibimine kiirendab sõiduki osade vananemisprotsessi ja võib akut jäädavalt kahjustada. Kui hoiukeskkonna temperatuur on madalam kui 0 °C, laadi tõukeratast alles pärast soojas keskkonnas hoidmist, soovitatavalt temperatuuril üle 10 °C.

Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS

 • Pikaajaline kokkupuude UV -kiirte ja vihmaga võib kahjustada materjale.
 • Hoia siseruumides
 • Hoia tulest eemal!

Aku
Hästi hooldatud aku töötab hästi ka pärast mitut kilomeetrit sõitmist. Laadi akut pärast igat pikemat sõitu ja väldi liigset tühjenemist. Temperatuuril 22 °C on aku jõudlus parim ja sõiduk suudab saavutada pikema sõiduulatuse. Aku sees olev elektroonika salvestab aku laadimis- ja tühjenemisseisundi; Piiratud garantii ei kata ülelaadimisest või tühjenemisest põhjustatud kahjustusi.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS

 • Patarei- ja elektrijäätmete kohta lisateabe saamiseks võta ühendust oma majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistusega, kohaliku või piirkondliku jäätmekäitluskeskusega või müügikohaga.
 • Aku ei ole vahetatav. Ära püüa akut välja vahetada ega lahti võtta. Ära võta korpust lahti ega torka läbi. Hoia aku metallesemetest eemal, et vältida lühiseid.
 • Tulekahju ja elektrilöögi oht. Pole kasutaja poolt hooldatavaid osi.
 • Ära hoia ega laadi akut temperatuuril, mis ületab ettenähtud piire (vt Spetsifikatsioon).
 • Ära kunagi laadi seadusega keelatud piirkondades.

Akulaadija
Kontrolli regulaarselt laadijat, nii juhtme, pistiku, korpuse ja muude osade kahjustuste suhtes. Kui leiad kahjustusi, lõpeta koheselt kasutamine, kuni akulaadija on parandatud või asendatud.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend HOIATUS
Elektrilöögi oht. Ära võta korpust lahti ega puutu metallkontakte. Laadi AINULT liitium-ioonakusid!
Piduritrossi pinge reguleerimine
Kui pidur on liiga pingul või lahti, saad piduritrossi reguleerija sisse/välja keerata.

SEGWAY-ZING-piduritrossi pinge reguleerimine
SEGWAY-ZING-piduritrossi pinge reguleerimine

Muu info

 • Enne tõukeratta tõstmist, teisaldamist või muul viisil transportimist lülita tõukeratas välja ja paki kokku. Käsitse ettevaatlikult ja väldi tugeva jõu kasutamist, näiteks viskamist ja tugevat survet. Hoia eemal tulest ja veest.
 • Tõukerattaga kaasas olevad rehvid peab rattale paigaldama professionaalne remonditöökoda. Rataste eemaldamine on keeruline ja vale kokkupanek võib põhjustada ebastabiilsust ja talitlushäireid. Kui tootel on garantii, võta õnnetuste või rikete korral ühendust volitatud remonditöökojaga. Kui ei, võid võtta ühendust, mis tahes valitud spetsialiseeritud remonditöökojaga. Volitatud remonditöökodade nimekirja saad küsida klienditeenindusest.

Kasutaja käsiraamatus ja antud juhendis on kasutatud sõnastuse lihtsustamist. Kui mõni toiming tundub liiga keeruline, soovitame võtta ühendust volitatud või spetsialiseeritud remonditöökoja või klienditeenindusega.
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhend TEADE: Teie kindlustuspoliis ei pruugi katta selle tõukeratta kasutamisega kaasnenud õnnetuse kahjusid.

9. Kaubamärgid ja juriidiline info

Ninebot on ettevõtte Ninebot (Tianjin) Tech registreeritud kaubamärk. Co., Ltd; Segway ja Rider Design on Segway Inc. registreeritud kaubamärgid. Ninebot on püüdnud lisada kirjeldused ja juhised kõigi Nineboti tõukeratta funktsioonide kohta. Toote funktsioonide pideva täiustamise ja disaini muutmise tõttu võib teie tõukeratas siiski veidi erineda siin dokumendis olevast sisust. Külastage www.segway.com veebilehte uusimate kasutajamaterjalide allalaadimiseks. Pane tähele, et on olemas mitu Segway ja Nineboti mudelit, millel on erinevad funktsioonid ja mõned funktsioonid
siin mainitust ei pruugi teie seadmele kehtida. Tootja jätab endale õiguse muuta tõukeratta toote disaini ja funktsionaalsust ning dokumentatsiooni ilma ette teatamata.
© 2023 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd.

Õiguslik avaldus
Hoiatus-laste-elektritoukeratta-juhendTÄHTIS: Nineboti tõukeratas (“toode”) on pigem toode kui transpordivahend. Pea meeles, et kasutaja nõustub lugema kogu kasutusjuhendit ja mõistma täielikult selle sisu (eriti ohutussõiduga seotud osi).

Ülal ja allpool mainitud “Ninebot osapooled” on Tootja (“Ninebot”), Segwayseoul Inc. (“Segway”) ja nende sidusettevõtted (sealhulgas, kuid mitte ainult nende emaettevõte, tütarettevõte, sidusettevõtted, eelkäija, järgnev ettevõte, administraatorid , õigusjärglased, volitatud töötajad, ametnikud, direktorid, juhid, töötajad, liikmed, aktsionärid ja agendid, advokaadid, kindlustusandjad).

 1.  See toode võib olla ohtlik kasutajale, teistele isikutele ja selle läheduses olevale varale. Kasutaja võtab endale kõik tõukeratta kasutamisega seotud riskid ja kahjud (eriti need, mis on seotud hoiatuste ja hoiatuslausete juhiste rikkumisega ja/või tulenevad sellest). Selliste riskide hulka kuuluvad, kuid mitte ainult, kontrolli kaotamine, toote rike ja/või kokkupõrge). Sellise juhtumi tagajärjed võivad olla rasked, sealhulgas, kuid mitte ainult, vigastused, kehavigastused, surm ja/või varakahju. Nineboti osapooled ei vastuta selliste tagajärgedega seotud nõuete, vastutuse ega kahjude eest, kui see on tingitud kasutaja poolsest riskikäitumisest.
 2. Toode on meelelahutus- ja mänguvahend. Kasutajal ei pruugi olla sellega sõitmiseks vajalikke ja piisavaid kogemusi ja oskusi, eriti keerulistes keskkondades ja/või ebasobivatel teedel. Selline risk võib suureneda, kui kasutajal on füüsiline ja/või vaimne puue või puue. Selline risk võib suureneda ka siis, kui kasutaja ei ole toote funktsioonide ja jõudlusega piisavalt kursis. Seega peavad uued kasutajad õppima ja harjutama, kuidas antud tõukeratast õigesti ja ohutult kasutada.
 3. Kasutaja peab tõukeratast regulaarselt ja perioodiliselt, vastavalt asjaoludele, kontrollima ja hooldama. Samuti peab kasutaja iga kord enne sõidu alustamist viima läbi toote mõistliku ülevaatuse. Näiteks peab kasutaja iga kord enne tootega sõitmist kontrollima ja uurima rehvide jõudlust, aku taset ja kõiki funktsionaalseid osi. Materjali ebanormaalsuse, värvimuutuse korral (eriti piirkonnas, mis on toote liikumisel suure pinge all), kriimustused, praod, lahtised kinnitused ja/või puuduvad osad (nt kruvi, poldid ja/või mutter), viitavad sellele, et tootega sõitmine ei ole ohutu.
 4. Kuna on võimatu ennustada ja/või ette näha kõiki stsenaariume, tingimusi ja/või asjaolusid, mille korral toote kasutaja võib kokku puutuda riskide ja ohtudega, ei ole kasutusjuhend mõeldud ammendavaks loeteluks, kuidas sõita ja toodet ohutult kasutada. Seega peab kasutaja lisaks juhiste järgimisele, kasutama tõukeratast vastutustundlikult ja ettevaatlikult.
 5. Kasutajad peavad kontrollima ja järgima kohalikke seadusi ja eeskirju. Seadused ja määrused võivad eri jurisdiktsioonides olla erinevad. Lisaks võivad sellised seadused ja määrused hõlmata järgmist:
  a) Kiivrit peavad kasutama kõik alla 16-aastased isikud.
  b) Tõukerattaga ei tohi sõita kiirteel ega maanteel.
  c) Lisateavet toote juriidiliste nõuete kohta saate kohalikult omavalitsuselt.

 6. Kasutajad peavad kohe pärast tõukeratta kättesaamist kontrollima, et tõukeratas ja selle tarvikud on heas seisukorras.
 7. Kõik tõukeratta osad peavad vastavalt kasutusjuhendile olema korralikult paigaldatud. Ebaõige paigaldamine ja/või kokkupanek võib märkimisväärselt suurendada kontrolli kaotamise, toote rikke, kokkupõrgete ja kukkumiste ohtu. Toode võib sisaldada eemaldatavaid komponente ja väikseid osi. Palun hoidke neid lastele kättesaamatus kohas, et vältida lämbumisohtu.
 8. Ärge visake toodet prügilasse, põletage ega segage seda majapidamisprügiga. Elektriliste komponentide ja aku tõttu võib tekkida tõsine oht/vigastus. Aku- ja elektrijäätmete kohta teabe saamiseks võta ühendust oma olmejäätmete käitlemise teenistusega, kohaliku või piirkondliku jäätmekäitlusbürooga või müügikohaga. Kasutaja ei tohi kasutada mitteoriginaalseid tarvikuid ega toodet ilma loata lahti võtta ega muuta. Kõik sellest kohast tulenevad kahjud, vigastused ja varale tekitatud kahju on kasutaja ainuvastutus ja risk.
 9. Nineboti osapooled jätavad endale õiguse teha tootes muudatusi, väljastada püsivara värskendusi ja värskendada käesolevat juhendit igal ajal. Nineboti osapooled võivad käesolevas kasutusjuhendis igal ajal ja ette teatamata teha parandusi ja muudatusi, mis on vajalikud trükivigade, jooksva teabe ebatäpsuse või programmide ja/või seadmete muudatuste tõttu. Sellised muudatused lisatakse käesoleva kasutusjuhendi uutesse väljaannetesse. Kõik illustratsioonid on illustratiivsed ja ei pruugi tegelikku seadet täpselt kujutada. Tegelikud tooted ja funktsioonid võivad erineda. Toote värskenduse tõttu võib selles juhendis loetletud toote ja ostetud toote vahel esineda mõningaid kõrvalekaldeid värvis, välimuses ja muudes aspektides. Palun vaata tegelikku toodet.
 10. Seda dokumenti tuleks käsitleda toote püsiva osana ja see tuleb kasutajale kogu aeg koos tootega edastada.
  Täname veel kord, et valisite Nineboti tõukeratta!

10.  KONTAKT

Lisaks teenusepakkujale saate võtta tootjaga ühendust, kui tekivad tõukerattaga seotud probleemid, mis on seotud sõitmise, hoolduse ja ohutuse või vigadega.
Aasia Pacif
Mandri -Hiina: Ninebot (Peking) Tech Co., Ltd.
Ruumid B201, B202, B6 Bldg. Zhongguancun Dongshengi tehnoloogiapark (põhjaterritoorium), nr 66, Xixiaokou Rd,
Haidiani piirkond, Peking, Hiina.
Tel: 400-607-0001/86-10-8482-8002
E-mail: apac_sales@ninebot.com
Lõuna -Korea: Segwayseoul Inc.
Ruum 605-606,80, Jomaru-ro 385beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea Vabariik.
Tel: 82-70-4068-8002
E-mail: korea-service@ninebot.com
Nineboti osapooltega ühenduse võtmisel hoidke tõukeratta seerianumbrit käepärast.
Seerianumbri leiate rolleri alt.

www.segway.com
CE.00.0057.19-A

Sähku
Segway-Ninebot-laste-tõukerattad

  Elektritõukside rent lastele Pärnus. Erinevad tõuksid vanusele: 6-14

  Hiie tn 19, Pärnu
  +372 53700628
  info@sahku.ee

  © 2024 Sähku.ee Kõik õigused kaitstud